İLKELERİMİZ - Bereket Döner

İLKELERİMİZ

HACCP ve Gıda Güvenliği

 

Gıda güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak talebi ve gıda üretiminin ön şartıdır. Bunu sağlamak için Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi kurulmasi zorunludur. Bu ihtiyaca cevap veren HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point-Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi), gıda sektöründe uluslararası geçerliliği olan, tehlike ortaya çıkmadan tedbir almayı ve yok etmeyi sağlayan bir yönetim sistemidir.

 

HACCP Standartının Gelişimi

 

HACCP 1970'li yıllarda ABD'de astronotlara güvenli gıda temini amacıyla geliştirilmiş, ardından önce tavuk eti üreticileri tarafından sonra da diğer et üreticileri tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

  • 1973 NASA tarafından ilk kez kullanılmıştır (astronotlar için gıda üretiminde sıfır hata ortak projesi)
  • 1993'de 93/43/EEC Gıda Maddelerinin Hijyeni Direktifi (Avrupa Birliği ülkelerinde)
  • 1996'da yasal zorunluluk haline getirilmiştir (Avrupa Birliği ülkelerinde)
  • 1997'de Türk Gıda Kodeksi ile zorunlu hale getirilmiştir.
  • 1998'de HACCP Standardı kabul edilmiştir (Danimarka'da)
  • 2003'de TS 13001 Standardı olarak kabul edilmiştir.

Bugün dünyada müşterisine güvenli gıda sunmak isteyen ve gıda üretim zincirine (gıda üreten ya da gıda için teçhizat üreten) dahil bir çok işletme, HACCP'a uygunluk standardını uygulamakta ve istemektedir.

HACCP sistemi genel olarak, gıdanın temin kaynağı ile tüketim aşaması arasındaki tüm fonksiyonlarda kurumsallaşma, dokümante edilmiş prosesler, planlı olarak yapılan kalite kontrollar ve her noktada takip edilen hijyen üzerine kurulmuştur.

 

Yurtdışına ihracat yapacak kuruluşlar kapsamında 1997'de yayınlanan gıda maddeleri tüzüğünde adı "HACCP" olarak resmen geçmemesine rağmen, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi olarak bahsedilerek bir anlamda HACCP uygulaması aranacağı açıklanmaktadır. Ayrıca 1998'de resmi gazetede yayınlanan, "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik" hükümleri gereğince gıda işleme firmalarının "HACCP prensiplerinin" uygulamasına 2-6 yıl içinde geçmeleri gerektiği açıklanmaktadır.

 

Bereket Döner kurulduğu günden beri HACCP ilkeleri doğrultusunda çalışmış ve bunu uluslararası sertifikasyonla da belgelendirmiştir.

 

HACCP Gıda Güvenliği sistemi firmamızda Veteriner Hekim ve Gıda Mühendisi gözetiminde kesintisiz uygulanmakta ve olası tehlikelerin ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.

 

AB Normlarında Üretim

 

28/01/2002 tarih ve 178/2002/EC sayılı Gıda Yasası (Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü) AB gıda mevzuatının genel ilkelerini vermektedir. Ülkemizde AB uyumlu gıda yasalarının oluşturulması ve işlerlik kazandırılması ile birlikte vizyonunu ve uzun vadeli stratejilerini bu hedef üzerinde kuran Özde Bereket ilgili normlarda üretim gerçekleştiren ilk firma olma özelliğini taşıyacaktır.

'Bereket Döner' yasal şartlara, kalite standartlarına, insan sağlığını koruma ve hijyen kurallarına tam uyum ilkeleri doğrultusunda üretilmektedir. Ürünlerimizi güvenle tüketebilirsiniz.