POLİTİKALARIMIZ - Bereket Döner

POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikamız

 

BEREKET DÖNER Ürün kalitesi sürekliliğinin ancak değişen ve gelişen müşteri beklentilerinin tam ve doğru olarak tespit edilmesi ve karşılanmasıyla mümkün olacağının bilincindedir. Bu nedenle BEREKET DÖNER’ de tasarım ve üretim faaliyetlerine her zaman yüksek önem verilir. Yeni bir ürünün tasarımında ve tasarım değişikliklerinde ürünün güvenilirliği tüm risk faktörleri kanun ve standartlar göz önüne alınarak hatasız olarak sağlanır.

 

BEREKET DÖNER tedarikçilerini özenle seçer yerinde denetler ve sistemlerinin gelişmelerine katkıda bulunur.

 

BEREKET DÖNER Ulusal ve uluslar arası teknolojik gelişmeleri takip eder ve çağdaş uygulamaları ürün kalitesine yansıtır.

 

BEREKET DÖNER sürekli gelişme için en değerli kaynağı olarak gördüğü çalışanlarına, tüketici beklentilerini eksiksiz karşılayan ürünlerin en etkili şekilde üretilmesi, ulaştırılması ve sunulması için eğitim verir.

 

BEREKET DÖNER’de üretimin tüm aşamalarında kalite hijyen çevre ve emniyet kurallarına tam olarak uymak vazgeçilmez bir ilkedir.

 

 

Gıda Güvenliği Politikamız

 

BEREKET DÖNER Gıda güvenliğini Toplam kalite yönetiminin bir parçası olarak görmektedir

 

BEREKET DÖNER Takım ruhuna sahip eğitimli personel ile Gıda Güvenliğini her aşamada kontrol altında tutar

 

BEREKET DÖNER Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür sözünü temel alarak bütün çalışanlarına gıda güvenliği bilincini yerleştirmek için her yıl artarak devam eden eğitimlerine aralıksız devam etmektedir.

 

BEREKET DÖNER zincirin tüm aşamalarında kalite hijyen çevre ve emniyet kurallarına tam olarak uymak vazgeçilmez bir ilkedir.

 

İş Sağlığ ve Güvenliği Politikamız

 

Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlarız

İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimseriz.

Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet ederiz.

Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler veririz.

Çalışanlarımızı , kazaları ve ramak kala olayları bildirmeye teşvik ederiz.

İSG konularında sürekli iyileştirme sağlarız.

 

Müşteri Şikayetlerini Ele Alma Politikamız

 

Türkiye'nin ilk kurulan Hazır Döner üreticisi olarak müşterilerimizin beklentilerinin üzerinde hizmet vermek hedefimizdir. Hizmetimizle ilgili talepleri müşterilerimizi memnun edecek şekilde ele almaya özen

gösteririz. Bunun için:ekilde ele almaya özen gösteririz. Bunun için:

 

Tüm iletişim kanallarından gelen müşteri taleplerini yasal mevzuat ve şirket kurallarımız doğrultusunda hızla ele alırız.

 

Kişisel bilgilerin korunmasına önem verir, talepleri adil ve tarafsız şekilde değerlendirir, tüm aşamalar hakkında müşterilerimize açık ve net bilgiler veririz.

 

Çözüm odaklı yaklaştığımızı, talepleri ilgi ve özenle ele aldığımızı, müşterilerimizi önemsediğimizi hissettiririz.

 

Müşterilerimizden gelen bildirimleri çok değerli fırsatlar olarak görerek iş süreçlerimizde gerekli iyileştirmeleri yaparız.

 

Şikayetlerin yinelenmesini engellemek amacıyla düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenerek süreçlerimizi sürekli revize ederiz. Yapılan iyileştirme faaliyetlerin etkinliği sürekli izleriz.

 

Müşterilerimizin başvuru, talep ve şikayetlerini ele alma yöntemimiz anlaşılabilir, kolay ulaşılabilir ve teknolojiye uyumlu olarak herkesin bilgisine açıktır.

 

Müşteri şikayet iletişim kanalları:

 

  •         miy@bereketdoner.com.tr  E-mail adresine e-posta ile
  •         info@bereketdoner.com.tr E-mail adresine e-posta ile
  •         0212  771 60 60 no’lu fax aracılığı ile
  •         0212  771 55 55 no’lu telefon aracılığı ile
  •         Bölge Satış Yöneticileri aracılığı ile