Dönerin
Tarihçesi

Döneri kim icat etti? Bugün tüm dünyanın lezzetle yediği döneri, Türklerin icat ettiğini kesin olarak söyleyebiliriz. Ancak ilk ne zaman ve kim tarafından bulunduğunu kesin olarak söyleyebilmek mümkün olmasa da dönerin tarihini Selçuklu’ya kadar götürebiliriz.

Elimizdeki en önemli kaynaklardan biri Evliya Çelebi’dir. Evliya Çelebi, 1660’lı yıllarda Kırım’ı ziyareti sırasında günümüzde cağ kebabına benzeyen bir kebap türünün lezzetini öve öve bitiremez. Etlerin üst üste konarak ateş üzerinde yatay şekilde pişirilmesinden söz eder.

Ancak döner ile ilgili asıl kaynak Osmanlı’nın meşhur astronom ve mühendislerinden olan Takiyüddin Efendi’dir (1521-1585). Aynı zamanda İstanbul Rasathanesi’nin de kurucusu olan Takiyüddin Efendi, dik olarak buharla çalışan/dönen döner makinasını icad etmiştir. Bugün Takiyüddin Efendi’nin bu tasarımından yola çıkarak yapılan döner çevirme cihazının maketi İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde sergilenmektedir. Hatta dönerin geçmişi Türkiye topraklarında Selçuklu’ya kadar gitmektedir.

Fotoğraf makinası bulunduktan sonra İstanbul’daki ilk fotoğraf ise 1855 yılında James Robertson tarafından çekilmiştir. İlk dönerci fotoğrafı olarak kabul edilen bu fotoğraftaki kişinin Kastamonulu dönerci Hamdi Usta olduğu söylenir.

1980’li yıllara geldiğimizde ise Hayrettin Taşkıran tarafından kurulan Bereket Döner, geleneksel Türk dönerinin lezzetini modern üretimle tüketiciyle buluşturmuştur. Hayrettin Taşkıran, İstanbul’da kurduğu dünyanın en büyük döner üretim tesisleriyle hem döner lezzetini en üst seviyelere çıkartarak standart hale getirmiş hem de Bereket Döner’i markalaştırarak önce Türkiye’de sonra da tüm dünyada dönerin sevilmesinde ve bir sektör haline gelmesinde büyük rol oynamıştır.

Bugün Türkiye’nin pek çok ilinde Bereket Döner restoranları, lezzetli, kaliteli ve güvenli döner yemek isteyen tüketicinin bir numaralı adresi konumundadır.