Türkiyenin Dönercisi | Bereket Döner
“Kurumsal Mükemmellik Politikamız” ışığında “Önce İnsan Sağlığı” yaklaşımı ile ürün ve hizmetlerimizin, müşteri beklentilerini aşarak karşılaması; helal, güvenli, kaliteli ve lezzetli olmasını sağlamak için:

Üretim ve hizmet sunumunun her aşamasında modern üretim teknikleri, etkin hijyen uygulamaları, uygun çevre ve emniyet şartlarını sağlamayı,

Ürün ve hizmetlerimizde gıda güvenliği şartlarını dikkate alarak riskleri kaynağında önlemeyi,

Tanımlanmış ve ölçülebilir gıda güvenliği şartlarına uygun; fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamasını,

Gıda güvenliği ile ilgili konularda; gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler arasında etkin bir iletişim ağı kurmayı ve sürdürmeyi,

Tüm ürün ve hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygun olarak sağlamayı ve geliştirmeyi taahhüt ederiz.