Türkiyenin Dönercisi | Bereket Döner
Mükemmelliğin bereketine inanır ve bu bereketi bugün olduğu gibi gelecekte de sürdürebilmek için;

Misyonumuzdan aldığımız güçle yenileşimi ve gelişimi sürdürür, değişime liderlik ederiz.

Vizyonumuza ulaşmak için stratejik düşünür, hedeflerimize ve performansımıza iç ve dış paydaşlarımızın desteği ile ulaşırız.

Hizmet standartlarımızı yükseltmek için süreçlerimizi etkinlik ve verimlilik ilkesi ile yönetir, teknolojik gelişimler ile zenginleştiririz.

Çalışanlarımızı bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeleri yönünde teşvik eder; başarılarını tanır, takdir eder ve ödüllendiririz.

Müşterilerimizin taleplerini adillik, tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ile ele alır, memnuniyeti arttırmaya yönelik çözümler geliştiririz.

Risk yönetimi yaklaşımı ile süreçlerimize yönelik riskleri değerlendirir, iş sürekliliğini güvence altına alırız.

Sosyal sorumluluk ilkesi ile hareket eder, iç ve dış paydaşlarımıza bu yönde örnek oluruz.

Bilgi güvenliği yaklaşımı ile hareket ederek kurumsal bilgi varlığını koruruz.

Çalışmalarımız nedeni ile havaya, suya ve toprağa oluşabilecek çevresel etkileri dikkate alırız. Çevresel sürdürülebilirlik için çevre kirliliği etkenlerini en aza indirecek önlemleri alır ve çalışanları bu amaca yöneltiriz.

Hizmetlerimiz kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak için iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde risklerimizi yönetiriz.

Tedarikçi ve işbirliklerimizle karşılıklı faydaya yönelik ilişkiler kurar ve geliştiririz.

Varlıklarımızı ve kaynaklarımızı yaşam çevrim sürelerince etkin ve verimli yönetiriz.

Faaliyet alanlarımıza yönelik ulusal ve uluslararası tüm standartları referans alarak, etik ve 4 temel değerimiz ışığında birlikte başarmayı ve gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.